ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΝΕΑΤΩΡΑ

Έργα βελτίωσης υποδομών στην Κοινότητα Πουρναρίου

Και στην Κοινότητα Πουρναρίου ξεκινούν άμεσα τεχνικές παρεμβάσεις από το Δήμο
Αρχαίας Ολυμπίας, προκειμένου να αντιμετωπιστούν προβλήματα στις υποδομές του
οικισμού.
Συγκεκριμένα υπογράφηκε την Τρίτη 25 Ιουλίου 2023 μεταξύ του Δημάρχου Αρχαίας
Ολυμπίας κ. Γιώργου Γεωργιόπουλου και του αναδόχου εργολάβου κ.
Κωνσταντίνου Μπηλιώνη η σύμβαση που αφορά σε μικρές αλλά απαραίτητες
τεχνικές παρεμβάσεις (ασφαλτοστρώσεις, τσιμεντοστρώσεις & τοιχία αντιστήριξης),
προϋπολογισμού 40.300 ευρώ, από χρηματοδοτήσεις ΣΑΤΑ.
Η Δημοτική Αρχή Αρχαίας Ολυμπίας αξιοποιεί τους πόρους της ΣΑΤΑ με εκτέλεση
αναγκαίων έργων, προκειμένου να δώσει λύσεις σε μια σειρά από δίκαια αιτήματα
των τοπικών κοινωνιών. Για την Κοινότητα Πουρναρίου, μια σειρά από άλλα έργα
όπως αγροτική οδοποιία, εξηλεκτρισμός, έργα αποκατάστασης από τις πυρκαγιές
αλλά και μια διαρκής μέριμνα για την αντιμετώπιση της καθημερινότητας,
προστίθενται στα συμβασιοποιημένα πλέον έργα της ΣΑΤΑ.

Related Posts

1 of 278