ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΠΥΡΓΟΣ

Αμαλιάδα : Οι γονείς ζητούν κατάλληλο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο

Η ανάγκη λήψης άμεσων πρωτοβουλιών που θα δημιουργήσουν τις συνθήκες για τη δημιουργία ενός κατάλληλου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου στην Αμαλιάδα τονίζεται και στην απάντηση που δόθηκε αρμοδίως από τους κυβερνητικούς παράγοντες στο αίτημα των γονέων για την επίλυση του προβλήματος με τη μεταφορά των παιδιών από σημερινό «ΦΟΥΦΕΙΟ» Ειδικό Δημοτικό Σχολείο το οποίο δυστυχώς και δεν πληροί τις συνθήκες.

Οι γονείς που έχουν θέσει εδώ και αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα το θέμα, επισημαίνουν τα σημαντικά προβλήματα δυσλειτουργίας και την ακαταλληλότητα του σημερινού σχολικού συγκροτήματος για μαθητές ΑμεΑ. Και τα περισσότερα προβλήματα, όπως τονίζουν, ξεκινούν από το ότι η κτηριακή κατασκευή του σχολείου δεν πληροί τις προϋποθέσεις ενός ειδικού σχολείου, καλύπτει πολύ λίγα τετραγωνικά σε σχέση με τα προηγούμενα και δεν έχει τις προδιαγραφές για να διευκολύνει τους μαθητές με ειδικές ανάγκες.

Οι γονείς στην αναφορά τους μιλούν για την ανεύρεση προσωρινού χώρου που με μικρές παρεμβάσεις μπορεί να διαμορφωθεί έτσι ώστε να στεγάσει τα παιδιά και το προσωπικό που τα εκπαιδεύει

Related Posts

1 of 69