ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ανακοίνωση εγγραφών στους παιδικούς σταθμούς Δήμου Ήλιδας

Αγαπητοί Γονείς, 

Σας κάνουμε γνωστό ό,τι στον Δήμο Ήλιδας λειτουργούν 2 Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί & 1 Βρεφονηπιακός σταθμός: 

1) Α΄ Βρεφονηπιακός Σταθμός (Θεμιστοκλέους 7-πλ. Καλλίτσα, τηλ.:  2622023862 ) 

Βρεφικό Τμήμα (Βρέφη από 18 μηνών έως 2,5 ετών) 

Νηπιακό Τμήμα (Νήπια από 2,5 ετών έως 4 ετών) 

2) Β΄ Τσιρώνειος Παιδικός Σταθμός ( Ελ. Βενιζέλου & Παπαγιαννοπούλου 35,  τηλ.: 2622024070 ) 

Νηπιακό Τμήμα ( Νήπια από 2,5 ετών έως 4 ετών) 

3) Παιδικός Σταθμός Χαβαρίου (Χάβαρι, τηλ.: 2622091237) 

Νηπιακό Τμήμα ( Νήπια από 2,5 ετών έως 4 ετών) 

Για το σχολικό έτος 2023-2024 οι εγγραφές στους Παιδικούς και  Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Δήμου Ήλιδας αρχίζουν στις  

10-5-2023 και τελειώνουν στις 31-5-2023. 

Πληροφορίες κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες παρέχονται στα γραφεία του  Ν.Π.Δ.Δ. « Ο ΗΛΕΙΟΣ « καθώς και στα τηλέφωνα: 

Α΄ Παιδικός Σταθμός 2622023862. 

Β΄ Παιδικός Σταθμός 2622024070. 

Παιδικός Σταθμός Χαβαρίου 2622091237. 

Γραφεία Ν.Π.Δ.Δ. « Ο ΗΛΕΙΟΣ « 2622023820.

Related Posts

1 of 252