ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-ΚΥΛΛΗΝΗΣΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Δημοτικό Συμβούλιο Ανδραβίδας – Κυλλήνης: Η τελευταία τακτική πριν τις εκλογές

Σε συνεδρίαση του δημοτικού του συμβουλίου προχωρά την ερχόμενη Τετάρτη ο δήμος Ανδραβίδας – Κυλλήνης, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 2 το μεσημέρι στην αίθουσα συνεδριάσεων στα Λεχαινά.

Πρόκειται για την τελευταία τακτική συνεδρίαση πριν τις εκλογές ενώ σε αυτή θα κληθεί το Σώμα να λάβει αποφάσεις σε θέματα ημερήσιας διάταξης μεταξύ των οποίων: η εκμίσθωση ιδιωτικού χώρου στο Άνω Κουρτέσι για εκλογικό τμήμα κατά την διεξαγωγή των Δημοτικών και Περιφερειακών εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 καθώς και των επαναληπτικών της 15ης Οκτωβρίου 2023, λόγω ακαταλληλότητας δημοτικών χώρων, η λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, η τροποποίηση συμβάσεων καθαριότητας σχολικών μονάδων και σύναψη νέας σύμβασης, η αναμόρφωση ισχύοντος προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2023, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, όπως συμπληρώθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4257/2014 και το αριθ. πρωτ. 46197/18-06-2019 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών Τ.Α. της Γεν. Δ/νσης Οικονομικών Τ.Α. και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών καθώς και η έγκριση εισόδου-εξόδου σε εγκατάσταση «Συγκρότημα διαλογής μηχανικής κοπής και θραύσης μεταλλικών, βιομηχανικών και μη απορριμμάτων – σημείο προσωρινής αποθήκευσης μη μεταλλικών απορριμμάτων διαλυτήριο αυτοκινήτων – σημείο συλλογής ηλεκτρολογικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων» με την επωνυμία ΕΛΒΕΝ Γενική Ανακύκλωση Ι.Κ.Ε. σε αγροτεμάχιο που υφίσταται στη θέση «Δροσελή» της αγροτικής περιοχής της Κοιν. Λεχαινών.

Related Posts