ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επιστολή – τελεσίγραφο Γεωργιόπουλου προς
Αλεξανδρόπουλο

-Ερωτήματα σχετικά με τη λειτουργία της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Β΄θμιας
Εκπαίδευσης του Δήμου Αρχ. Ολυμπίας

Με τις από 11 και 27 /10 επιστολές μου και υπό το βάρος των ερωτημάτων που είχαν εγερθεί σχετικά με την λειτουργία της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σας καλούσα να ολοκληρώσετε τους οικονομικούς απολογισμούς της Επιτροπής και ταυτόχρονα να απέχετε των καθηκόντων σας – παραιτηθείτε από πρόεδρός της.
Επειδή για τον ίδιο λόγο παραιτηθήκατε μεν, όπως σας ζήτησα, από τη θέση του εντεταλμένου συμβούλου για τη Δημοτική Ενότητα Φολόης, δεν συμμορφωθήκατε όμως και συνεχίζετε να ασκείτε τα καθήκοντα του Προέδρου της Επιτροπής.
Επειδή μέχρι σήμερα δεν έχετε παρά τις συνεχείς οχλήσεις μου προβεί στον
οικονομικό απολογισμό του έτους 2022!
Επειδή συνεχίζετε να κωφεύετε στις προσκλήσεις του λογιστικού γραφείου για την
ολοκλήρωση των διαδικασιών του οικονομικού ελέγχου των πεπραγμένων της
Επιτροπής.
Επειδή αυτή η συμπεριφορά σας δημιουργεί νέα ερωτήματα και εγείρει σοβαρά
ζητήματα για τη λειτουργία της.
Επειδή πληροφορήθηκα ότι καταθέσατε αίτηση ανεξαρτητοποίησής σας από την
παράταξη “ΟΛΥΜΠΙΑ – ΝΕΑ ΑΡΧΗ”.
Επειδή είναι προφανές ότι η κίνησή σας αυτή αποτελεί ουσιαστικά υπεκφυγή των
ευθυνών και των υποχρεώσεων τις οποίες έχετε ως πρόεδρος της Επιτροπής.
Επειδή η ανεξαρτητοποίησή σας οδηγεί εκ του νόμου στην αντικατάστασή σας από το
σύνολο των καθηκόντων που σας ανέθεσε το Δημοτικό Συμβούλιο (Οικονομική
Επιτροπή και Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης).
Επειδή θέλετε με αυτόν τον τρόπο να παραπλανήσετε την κοινή γνώμη για όποια
ευθύνη σας τυχόν προκύψει εκ του διενεργούμενου ελέγχου.


Σας ζητώ
Να παραδώσετε επιτέλους τα οικονομικά στοιχεία για το 2022 στο λογιστικό γραφείο,
τα οποία χειρίζεσθε προσωπικά και αποφεύγετε μέχρι σήμερα (για ποιο λόγο άραγε;).
Να παραδώσετε άμεσα για την εύρυθμη λειτουργία, στον αντιπρόεδρο της Επιτροπής
τους σχετικούς φακέλους.
Τελώ δε εν αναμονή της ολοκλήρωσης των διαχειριστικών και απολογιστικών ελέγχων
για τυχόν περαιτέρω ενέργειές μου.
Γιώργος Γεωργιόπουλος, Δήμαρχος Αρχαίας Ολυμπίας.

Related Posts

1 of 270