ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΝΕΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Ηλεία: Σε ειδική κινητοποίηση πέντε Δήμοι για την αντιπυρική θωράκιση

Σε δίμηνη Κατάσταση Ειδικής Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας κηρύχθηκαν οι πέντε από τους επτά δήμους της Ηλείας (πλην των δήμων του Κάμπου) με απόφαση του γ.γ. Πολιτικής Προστασίας, Βασίλη Παπαγεωργίου, προκειμένου να εκτελεστούν γρήγορα έργα για την αντιπυρική θωράκιση και τη λήψη σχετικών έκτακτων μέτρων στο πλαίσιο δρομολόγησης προληπτικών δράσεων πυροπροστασίας κατά την αντιπυρική περίοδο της φετινής χρονιάς.Tα συγκεκριμένα έργα αποβλέπουν στην προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών, των υποδομών, καθώς και του φυσικού περιβάλλοντος, λόγω επαπειλούμενου κινδύνου από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών.Τα έργα και εργασίες που θα δρομολογηθούν με βάση την παρούσα απόφαση αφορούν δασοκομικούς και φυτοτεχνικούς χειρισμούς προληπτικής απομάκρυνσης μέρους της φυσικής βλάστησης (εργασίες καθαρισμού) για μείωση του κινδύνου σε περιοχές όπως, στη ζώνη μίξης δασών/πόλεων και οικισμών για λόγους προστασίας των πολεοδομικών συγκροτημάτων από επερχόμενη δασική πυρκαγιά, σε περιοχές ιδιαίτερης και πολύ υψηλής προστασίας (άλση, πάρκα, κλπ), εκατέρωθεν (πλευρικά) κατά μήκος του οδικού δικτύου που διέρχεται μέσα από δάση και δασικές εκτάσεις.

Related Posts

1 of 312