ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-ΚΥΛΛΗΝΗΣΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ - ΚΡΕΣΤΕΝΩΝΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣΔΗΜΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣΔΗΜΟΣ ΠΗΝΕΙΟΥΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΠΥΡΓΟΣ

Ηλεία – Χρήματα προς τους Δήμους κατανέμονται προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων

427 χιλ. ευρώ στους δήμους της Ηλείας για τα λειτουργικά έξοδα των σχολείων

Κατανέμονται, από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων», συνολικό ποσό ύψους είκοσι οκτώ εκατομμυρίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (28.050.000,00 €) σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητάς τους.

Για την κατανομή του ανωτέρω χρηματικού ποσού λήφθησαν υπόψη δεδομένα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για την σχολική χρονιά 2020-2021 που αφορούν στον αριθμό των μαθητών ανά σχολική βαθμίδα, στον αριθμό των σχολείων και στον αριθμό των τμημάτων ανά κλιματική ζώνη, ενώ συνεκτιμήθηκε και η υλοποίηση του θεσμού του σχολικού τροχονόμου.

Στους δήμους της Ηλείας κατανέμονται 427,480 χιλ. ευρώ.

Δείτε αναλυτικά τα ποσά ανά δήμο:

Τα ανωτέρω ποσά καταβάλλονται στους δικαιούχους Δήμους με Χρηματική Εντολή του Υπουργείου Εσωτερικών προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Related Posts

1 of 264