ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Καμία σχέση με την Ολυμπία το περιστατικό γαστρεντερίτιδας μαθητών

Σχετικά με το περιστατικό γαστρεντερίτιδας δέκα Ολλανδών μαθητών που βρέθηκαν στην Αρχαία Ολυμπία για μια επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο, ο Δήμαρχος Γιώργος Γεωργιόπουλος ανέφερε ότι: το συμβάν δεν έχει καμία σχέση με την Αρχαία Ολυμπία, καθώς οι μαθητές διέμεναν σε άλλη πόλη και βρέθηκαν εκεί μόνο για την σύντομη ξενάγησή τους στον αρχαιολογικό χώρο και το μουσείο.

Related Posts

1 of 251