ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΝΕΑΠΥΡΓΟΣΤΩΡΑ

Πύργος: Εγκρίθηκε η ανάπλαση του “ανατολικού” τμήματος

Με δάνειο από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων θα υλοποιηθούν οι αστικές παρεμβάσεις στην ανατολική πλευρά του δήμου Πύργου, καθώς εγκρίθηκε η χορήγηση επενδυτικού δανείου για την εκτέλεση του έργου, το οποίο έχει προϋπολογισμό 2,8 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τη δανειακή σύμβαση το έργο θα χρηματοδοτηθεί κατά 50% από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και κατά 50% από πόρους του Ταμείου, με σταθερό επιτόκιο 1,91% και 3,10% αντίστοιχα. Αυτό σημαίνει πως η εξαμηνιαία τοκοχρεολυτική δόση θα ανέρχεται στις 113.803 ευρώ. Η Οικονομική Επιτροπή του δήμου Πύργου ενέκρινε την ανάγκη σύναψης της δανειακής σύμβασης και εισηγήθηκε στο δημοτικό συμβούλιο την κατάρτιση των όρων της.

Ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, Γιάννης Αργυρόπουλος, τόνισε πως οι παρεμβάσεις στην ανατολική πλευρά του Πύργου εντάσσονται στο ευρύ πρόγραμμα αναπλάσεων της δημοτικής αρχής και στον γενικό προγραμματισμό που ήδη υλοποιείται για την αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση της πόλης.

Related Posts

1 of 276