ΑΓΡΟΤΙΚΑΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Σταφίδα Ηλείας: Όλα όσα πρέπει να ξέρουμε

Η σταφίδα Ηλείας ανήκει στην ευρύτερη ποικιλία της Κορινθιακής σταφίδας και παράγεται αποκλειστικά στον Νομό Ηλείας της Πελοποννήσου με πρωτεύουσα τον Πύργο και με συνολική έκταση 2,619 τετραγωνικά χιλιόμετρα.

Σπάνια η ιστορία ενός τόπου έχει συνδεθεί τόσο στενά με ένα αγροτικό προϊόν όσο η Ηλεία με τη σταφίδα. Η καλλιέργειά της μέχρι την απελευθέρωση το 1830 ήταν σχετικά περιορισμένη, ωστόσο από τα πρώτα χρόνια της ίδρυσης του νεοελληνικού κράτους, η καλλιέργειά της άρχισε να παίρνει εντυπωσιακές διαστάσεις λόγω της εξωτερικής ζήτησης του προϊόντος στην ευρωπαϊκή αγορά και κυρίως την αγγλική.

Η σταφίδα Ηλείας προέρχεται από ρώγες σταφυλιών που έχουν αποξηρανθεί με φυσικό τρόπο είτε στον ήλιο και τη σκιά και τα χαρακτηριστικά της που την ξεχωρίζουν είναι το σκούρο χρώμα της, το στρογγυλό και οµοιόµορφο σχήμα της ρώγας και η μεγάλη περιεκτικότητα σε σάκχαρα και τρυγικό οξύ.

Πολύ σημαντικό ρόλο στην ποιότητα που έχει αποκτήσει το προϊόν είναι οι ιδιαίτερες καλλιεργητικές και μετασυλλεκτικές τεχνικές που εφαρμόζουν οι σταφιδοπαραγωγοί του νομού Ηλείας και οι οποίες βασίζονται σε γνώση και εμπειρία πολλών ετών.

Συγκεκριμένα, τόσο η ξήρανση με απευθείας έκθεση του καρπού στον ήλιο, όσο και η ξήρανση υπό σκιά, αποτελούν φυσικές μεθόδους αποξήρανσης καθώς κανένα τεχνικό και μηχανικό μέσο δεν επεμβαίνει προκειμένου να ξεκινήσει ή να επιταχυνθεί η διαδικασία ξήρανσης. Και στις δύο περιπτώσεις το άδειασμα των σταφυλιών γίνεται με προσοχή για να μην σπάζουν οι ρώγες του σταφυλιού. Η αποξήρανση της «Σταφίδας Ηλείας» πραγματοποιείται χωρίς προηγούμενη εμβάπτιση σε αλκαλικά διαλύματα.

Όλα τα παραπάνω στοιχεία συνέβαλαν στην αναγνώρισή της σταφίδας Ηλείας ως προϊόντος Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης το 2011 (Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη το 2011).

Related Posts