ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χάβαρι: Ανάδειξη και αξιοποίηση συγκεκριμένων στοιχείων

Ένα ιδιαίτερα δραστήριο τοπικό συμβούλιο, που σε μεγάλο βαθμό οφείλεται και στον πρόεδρό του, έχει την τύχη να διαθέτει τα τελευταία χρόνια η κοινότητα Χαβαρίου του δήμου Ήλιδας, καθώς τα μέλη του ενεργούν πάντα από κοινού, σύμφωνα με το συμφέρον των συμπολιτών τους και συλλογικά προσπαθούν να αναδείξουν τα θετικά στοιχεία της κοινότητας και να δώσουν λύσεις σε κάθε είδους ζητήματα που αντιμετωπίζει.
Κάτι ωραίο και συνάμα διαφορετικό φαίνεται πως λαμβάνει χώρα στο Χάβαρι και αυτό αντικατοπτρίζεται και στις ενέργειες του Προέδρου και του Συμβουλίου. Με πρωτοβουλία μάλιστα του Προέδρου Παναγιώτη Ρούνη, συστηματικά και μεθοδικά πραγματοποιούνται ενέργειες που στόχο έχουν να αναδείξουν το μεγαλύτερο χωριό του Δήμου Ήλιδος και να επαναφέρουν τη δυναμική που είχε προ Καλλικράτη.

Related Posts

1 of 268