ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Deal στην Τεχνολογία: Η Epsilon Net εξαγόρασε το 80% της Ορόσημο Πληροφορική – Στα 1,4 εκατ. ευρώ το τίμημα
ΜΑΙΡΗ Ι. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Το 80% της Ορόσημο Πληροφορική εξαγόρασε ο όμιλος Epsilon Net από τους ιδρυτές της εταιρείας κ.κ. Αργυριάδη Θεόδωρο και Αργυριάδη Δημήτριο, οι οποίοι θα διατηρήσουν το υπόλοιπο 20% του μετοχικού κεφαλαίου και θα συνεχίσουν να ασκούν τα διοικητικά τους καθήκοντα.

Με την νέα εξαγορά, μέρος του αναπτυξιακού πλάνου που έχει χαράξει, ο όμιλος Epsilon Net ενισχύει το πελατολόγιο και την παρουσία του σε δραστηριότητες που εξειδικεύεται η Ορόσημο Πληροφορική ΑΕ και οι οποίες αφορούν στην:

-Υλοποίηση σύνθετων έργων πληροφορικής και εγκατάστασης ERP, CRM, Supply Chain Management σε μεσαίες & μεγάλες επιχειρήσεις, με έμφαση σε δραστηριότητες στον τομέα της βιομηχανίας, των Logistics, των μεταφορών στην Ελλάδα & στο εξωτερικό, και

-Ανάπτυξη ειδικών λύσεων λογισμικού & συστημάτων που καλύπτουν εξειδικευμένες ανάγκες των πελατών της.

Οι όροι της συμφωνίας
Το συνολικό τίμημα της επένδυσης, ανέρχεται στο ποσό των 1.360.000 ευρώ, ενώ προβλέπεται earn out bonus ύψους 240.000 ευρώ που θα καταβληθεί στους παλαιούς μετόχους, ανάλογα με τις οικονομικές επιδόσεις της εταιρίας το 2024 και το 2025.

Σχετικά με Ορόσημο Πληροφορική, ιδρύθηκε το 1992 στην Θεσσαλονίκη και έχει δραστηριότητα τόσο στην Ελλάδα όσο και στα Βαλκάνια (με έμφαση στην αγορά της Ρουμανίας, όπου διαθέτει και θυγατρική εταιρία). Κύριο αντικείμενο της εταιρίας είναι η ανάληψη και υλοποίηση σύνθετων έργων ERP, CRM, Supply Chain Management (SCM). Στο πελατολόγιο περιλαμβάνονται αξιόλογες ελληνικές εταιρείες, όπως ο όμιλος Alumil Α.Ε , η Α. Χατζόπουλος Α.Ε, η Agrino (ΕΥ.ΓΕ. Πιτσιόλας ΑΒΕΕ) και άλλες. Παράλληλα, η εταιρία διαθέτει ομάδα ανάπτυξης ειδικών πληροφοριακών συστημάτων και αυτόνομων custom εφαρμογών & υλοποιήσεων, με στόχο να παρέχει στους πελάτες της ολοκληρωμένες λύσεις και υπηρεσίες στους τομείς:

Για την οικονομική χρήση που έληξε τον Δεκέμβριο του 2022, ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε στα 1,40 εκατ. ευρώ και τα κέρδη προ φόρων στα 216 χιλ. ευρώ. Η εταιρεία στις 31/12/2022, είχε τραπεζικό δανεισμό 110 χιλ. ευρώ, ενώ τα ταμειακά της διαθέσιμα σήμερα ανέρχονται σε 93 χιλ. ευρώ περίπου.

ΠΗΓΗ: newsit

Related Posts

1 of 7